Conflictbeheersing

Een van de activiteiten die bij mijn werkzaamheden horen is conflictbeheersing.

Het resultaat voor u binnen de onderneming is rust en terugkerende motivatie.

Conflicten op de werkvloer hebben verschillende oorzaken, het is van belang deze eerst te achterhalen alvorens er gezocht kan worden naar een oplossing.
Het gaat er vaak niet om een ruzie te beslechten maar wanneer zaken zijn vastgelopen tussen werknemers onderling of tussen werkgever en werknemer zullen er na het inroepen van mijn hulp enkele gesprekken plaats vinden die kunnen leiden naar een oplossing.

Het doel is om de kern van het probleem te vinden.
Bijna altijd is het werk gerelateerd en kan het worden opgelost.
Ook kan soms een andere (werk) procedure,- of plaats in de organisatie helpen het probleem op te lossen.

Ondernemers zijn natuurlijk in staat om een probleem zelf op te lossen maar helaas kan dat ook gepaard gaan met verlies van de werknemer als u er samen niet meer uitkomt. 
Dat verlies kan een fors gat slaan in kennis en ervaring in de onderneming maar ook financieel kan dit negatieve gevolgen hebben. Vaak kan een neutrale bemiddelaar uitkomst bieden omdat je geen deel van het conflict bent.
Het inroepen van een neutrale partij heeft al vaak laten zien dat er dan ruimte komt in de standpunten van beide partijen en hoeft er geen machtsmiddel gebruikt te worden.
Het investeren in nieuwe werknemers is vaak duur en kan een verkeerd signaal afgeven in de organisatie waardoor onrust ontstaat hetgeen voor niemand bevorderlijk is.
Holtes Advies bemiddelt in zo’n situatie om het probleem helder te maken en eventueel te helpen oplossen. 
Ik heb de overtuiging dat bijna alles oplosbaar is.